Garantiebeleid Vrijheid van Angst

1. WM streeft ernaar om u als gewaardeerde Opdrachtgever 100% tevreden te stellen met onze dienst. Wij hebben hier echt ons uiterste best voor gedaan, maar vragen dat ook aan u. Dit is ook iets dat we alleen samen kunnen doen. Iedereen moet zijn uiterste best doen om het cursus- en coaching materiaal door te nemen en zich de methodische technieken eigen te maken. Alleen dan komt u hier verder mee. Indien u echt van mening bent dat wij inhoudelijk geen goede cursus hebben gegeven dan verzoeken wij u om ons dat gemotiveerd aan te geven. Laat ons dan binnen 30 dagen na uw inschrijving via het e-mailadres: support@woutermanders.com weten wat wij in uw ogen fout hebben gedaan, indien u in aanmerking wilt komen voor een terugbetaling van het cursusgeld.

2. Wij volgen een ‘DO THE WORK’ -garantiebeleid. Dit houdt in dat de Opdrachtgever alle vereiste documentatie moet hebben ingevuld waaruit een serieuze en actieve deelname heeft kunnen blijken. Deze documenten en informatie stuurt u aan ons retour met het door u ingevulde formulier voor ‘Verzoek tot restitutie van cursusgeld’. De beoordeling van het retour gekomen cursusmateriaal met de bijbehorende vragenlijst vormt voor ons de basis waarop wij uw aanvraag om restitutie naar goed vakmanschap zullen beoordelen.

3. Voor WM gelden de kernwaarden van wederzijds respect, hulp bieden daar waar kan, transparantie, eerlijkheid, oprechtheid en een super klantvriendelijkheid. Als een Opdrachtgever over ons écht zo ontevreden is en u voldoet aan de onder lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden, dan zijn wij bereid daarvoor door het stof te gaan en zullen wij u volledig (onder aftrek van eventuele verzend-, bank/transactiekosten) het cursusgeld terugbetalen.

Wanneer geen recht op terugbetaling?
Een voorbeeld wanneer er geen recht op terugbetaling van het cursusgeld bestaat is indien en zodra blijkt dat de Opdrachtgever geen aantoonbare moeite heeft gedaan om de aangeboden leerstof actief toe te passen, de cursus nauwelijks of niet actief heeft gevolgd en hierin geen eigen verantwoordelijkheid aan de dag heeft gebracht. Ook moet Opdrachtgever aan alle restitutievoorwaarden hebben voldaan wil het cursusgeld kunnen worden gerestitueerd. Tevens dient er binnen 30 dagen na aankoop een verzoek op terugbetaling/restitutie worden gedaan.

Het restitutiebeleid is er niet voor bedoeld om terugbetaling te claimen indien men zelf, ongeacht de oorzaak, om diverse redenen in (betalings)moeilijkheden is komen te verkeren, na het volgen van de cursus toch met angst, stress of paniekaanvallen blijft zitten, maar ook een of meer betalingstoezeggingen niet nakomt, of een algeheel onvermogen om het cursusprogramma verder te doorlopen.

Wanneer wel terugbetaling?
Dit is eventueel aan de orde wanneer een Opdrachtgever aantoont het hele, beschikbare cursusprogramma te hebben doorlopen en waarna blijkt dat deze steeds serieus actief zijn best heeft gedaan en objectief met ons deelt wat hij heeft geleerd of waarom juist niet, dan maakt deze kans op een positief via WM te verkrijgen oordeel dat het geld wordt terugbetaald, (onder eventuele aftrek van verzend-, of bank/transactiekosten).

Voorwaarden:
Toezending van foto en/of filmmateriaal waaruit blijkt dat men alle beschikbare sessies heeft bijgewoond en daaraan actief heeft meegedaan. De Opdrachtgever deelt ons mede wat hij heeft geleerd, met onderbouwing van het onderdeel van de leerstof dat hem didactisch niet heeft bereikt.

Toezending materiaal:

– bewijs van een voltooiingspercentage van deelname aan de video’s en werkbladen van ten minste 50% binnen het ‘Kajabi’ portaal

– een beschrijving van minimaal éen pagina A4 over de drie belangrijkste lessen die de Opdrachtgever van het cursusprogramma heeft geleerd en een goede reden waarom Opdrachtgever van mening is dat het programma niet aan zijn of haar specifieke behoeften heeft voldaan.

Gebrekkige oriëntatie:
1. Aangezien via de website van WM een ruime en inzichtelijke beschrijving van het cursusmateriaal wordt geboden wordt elke Opdrachtgever verwacht zelfstandig en voor eigen rekening en risico in staat te zijn om een cursus te kiezen die bij hem past. Een Opdrachtgever die daarover twijfelt dient daarover per E-mail voor nadere toelichting contact op te nemen met WM. Voor een door de Opdrachtgever verkeert gekozen cursus worden geen cursusgelden gerestitueerd.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de Website van WM en de inhoud van de WM Algemene Voorwaarden ‘Vrijheid van Angst’ aandachtig door te lezen. Voor vragen hierover dient de Opdrachtgever zich voorafgaand aan het ondertekenen van de opdracht per E-mail tot WM te wenden om hierover de benodigde duidelijkheid of informatie te verkrijgen.
3. Gedeeltelijke teruggaven voor cursussen zijn binnen WM non existent en exclusieve ‘Add-on bonussen’, verzendkosten en bank/transactiekosten worden nimmer gerestitueerd.

Eindhoven 1 december 2022

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de gratis gids naartoe sturen?

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de gratis cursus naartoe sturen?

GRATIS Mini-Cursus

Angst en paniek overwinnen? Neem deel aan de gratis cursus.

Gratis Cursus Wouter Manders
50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de cursus naartoe sturen?